Pasze zdrożeją

Ostatnie wzrosty cen zbóż są obiecujące dla ich producentów, lecz alarmujące dla hodowców trzody chlewnej, ponieważ wyższe koszty pasz oznaczają niższe zyski. Według Rabobank, ceny pszenicy od końca czerwca br. wzrosły o ponad 50% sięgając 200 euro/t.

Bezpośrednią przyczyną wzrostu cen jest susza panująca w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie. Niższe zbiory zbóż przewidywane są również w państwach UE, np. we Francji czy Niemczech. Do zwyżki notowań przyczynia się również zapowiedź zakazu eksportu zbóż z Rosji od dnia 15 sierpnia do końca roku. Naturalną konsekwencją zwyżki cen ziarna powinny być wyższe ceny mięsa, jednak w 2007 r. i 2008 r., gdy miał miejsce poprzedni kryzys zbożowy, ceny wieprzowiny pozostały niskie. Wydaje się, że sytuacja sprzed trzech lat może się teraz powtórzyć, co może być sygnałem kolejnego kryzysu w sektorze produkcji trzody chlewnej we UE.
Biorąc pod uwagę obecne i prognozowane ceny pszenicy, jęczmienia i soi – głównych składników pasz dla trzody chlewnej, koszt produkcji żywca w Wielkiej Brytanii wzrośnie ze 1,65 euro/kg w czerwcu br. do 1,9 euro/kg w listopadzie. W 2009 r. koszty produkcji zmniejszyły się o 7% wobec 2008 r. do 1,53 euro/kg – dzięki spadkowi cen pasz oraz poprawie wydajności. Po długim okresie niskiej rentowności branży, zyski osiągnięte w 2009 r. pozwoliły na inwestycje w nowe budynki i wyposażenie chlewni. W kosztach środków produkcji największy udział mają pasze. W 2009 r. pasze stanowiły 52% kosztów produkcji – o połowę mniej niż przed rokiem. W czerwcu br. pasze miały już 57% udział w kosztach produkcji trzody. Jeśli ceny zbóż pozostaną na obecnym, wysokim poziomie, to w innych państwach UE, w których w 2009 r. nie osiągnięto takich zysków w produkcji trzody jak w Wielkiej Brytanii, sytuacja w branży może być jeszcze gorsza.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Europe Weekly, ThePoultrySite