Parlament Europejski wzywa do zatrzymania utraty bioróżnorodności

16 stycznia posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do ustanowienia prawnie wiążących celów w kierunku zatrzymania utraty bioróżnorodności podczas szczytu ONZ o bioróżnorodności (COP15) w Chinach w październiku 2020.

– Na tej konferencji spotkają się strony Konwencji o różnorodności biologicznej z 1993 r., aby zadecydować o strategii na kolejne lata. Parlament chce, aby Unia Europejska przejęła inicjatywę, zapewniając, że do 2030 r. obszary naturalne będą stanowić 30% terytorium UE oraz że zachowanie bioróżnorodności będzie brane pod uwagę we wszystkich unijnych politykach – informuje Dorota Kolinska z Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego.

Bioróżnorodność jest definiowana jako zróżnicowanie życia na naszej planecie we wszystkich jego formach. Składa się na nią liczba gatunków, ich zmienność genetyczna i interakcje tych form życia w złożonych ekosystemach.

W raporcie ONZ opublikowanym w 2019 r. naukowcy ostrzegają, że wyginięcie grozi milionowi gatunków, z szacunkowych 8 milionów, w wielu przypadkach to kwestia dekad. Niektórzy badacze uważają nawet, że jesteśmy w trakcie szóstego masowego wymierania gatunków w historii Ziemi. Podczas wcześniejszych masowych wymierań, szacuje się, że wyginęło między 60% a 95% wszystkich gatunków. Powrót ekosystemów do normy po takim zdarzeniu zajmuje miliony lat.

Bioróżnorodność daje nam czyste powietrze i wodę, dobrej jakości glebę i zapylanie upraw, pomaga nam walczyć ze zmianą klimatu i dostosowywać się do niej oraz ogranicza skutki katastrof naturalnych.

Główne przyczyny utraty różnorodności biologicznej to zmiana sposobu użytkowania gruntów (np. wylesianie, intensywna gospodarka monokulturowa, urbanizacja), bezpośrednia eksploatacja, np. polowania i przełowienie, zmiana klimatu zanieczyszczenie środowisk, inwazyjne gatunki obce.

– Eurodeputowani wzywają do ustanowienia prawnie wiążących celów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym, aby podnieść poprzeczkę w kwestii ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej.

Zdaniem posłów do PE obszary naturalne powinny stanowić 30% terytorium UE do 2030 r., a zdegradowane ekosystemy powinny zostać odtworzone. Proponują przeznaczenie 10% przyszłego wieloletniego budżetu UE na ochronę różnorodności biologicznej.

Źródło: PE

Opracował: Krzesimir Drozd