Parlament Europejski ponownie zajmie się kwestią etykietowania produktów GMO

W dniu 17 lutego br. Komisja Rolna Parlamentu Europejskiego będzie głosowała nad raportem Informacje o żywności dla konsumentów”. Poprawka nr 117 złożona przez p. Graefe zu Baringdofr wprowadza obowiązkowe etykietowanie produktów zwierzęcych pochodzących od zwierząt karmionych GMO.”

Część parlamentrzystów PE opowiada się za taką poprawką pomimo iż, EFSA wydała naukowe oświadczenie w 2007 roku dotyczące przenoszenia modyfikowanych genetycznie genomów ze zwierząt karmionych paszami GM na mięso, mleko i jaja, w którym zostało podkreślone, iż duża liczba badań eksperymentalnych na zwierzętach pokazała, iż fragmenty rekombinowanego DNA lub białka pochodzącego z roślin genetycznie modyfikowanych, nie zostały wykryte w tkankach, płynach czy innych produktach jadalnych pochodzących od zwierząt rzeźnych jak broilery, bydło, trzoda czy przepiórki”.

źródło: Tadeusz Szymańczak/MIR
opr. i foto: Wrp.pl