Parlament Europejski: Kontrolujemy pestycydy, chronimy pszczoły

Podczas ostatniej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął nowe prawo, które zwiększy asortyment środków ochrony roślin w krajach członkowskich, wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania niektórych substancji chemicznych wykorzystywanych przy ich produkcji. Przewidziane są także rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania środków ochrony roślin.

Całkowitym zakazem stosowania objęte zostały substancje mutagenne, rakotwórcze, toksyczne i powodujące zaburzenia endokrynologiczne, chyba że ich wpływ na zdrowie ludzkie w praktyce będzie nieistotny.

Podwyższone standardy bezpieczeństwa obowiązywać będą w stosunku do substancji, które mogą wywoływać ryzyko rozwojowych neurotoksycznych lub immunotoksycznych właściwości u ludzi. Substancje nie spełniające powyższych kryteriów będą mogły uzyskać zgodę na wprowadzenie do obrotu na okres do 5 lat, jeśli ich stosowanie jest niezbędne do skutecznej walki z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia roślin.

Substancje, które mogą być zastąpione mniej toksycznymi odpowiednikami będą zatwierdzane tylko na 3 lata, aby zachęcić do szerszego stosowania ich bezpieczniejszych odpowiedników. Nie będzie można też stosować substancji, które mogą powodować zagrożenie dla rozwoju lub przeżycia pszczół.

E.G./WRP
na podst. PE