Parlament Europejski chce ratować pszczoły

Albert Einstein ostrzegał, iż jeśli pszczoły znikną, wkrótce to samo stanie się z ludźmi”. Sytuacja w pszczelarstwie zaczyna być dość dramatyczna. Naukowcy szacują, iż produkcja światowej żywności w ponad trzech czwartych uzależniona jest od kondycji sektora pszczelarskiego. Posłowie PE przyjęli projekt rezolucji w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim. Ich zdaniem KE powinna zaproponować pszczelarzom odpowiedni system wsparcia. N”

Neil Parish, który przygotował projekt parlamentarnej rezolucji dotyczącej sytuacji pszczelarstwa w Europie, zwrócił uwagę, że problem jest bardzo złożony a wymarcie pszczół będzie miało poważne konsekwencje, gdyż dalsze zaniedbywanie problemu światowej populacji pszczół przyniesie dramatyczne skutki dla i tak już nadszarpniętych światowych zasobów żywności”. 
Sytuacja w pszczelarstwie zaczyna być dość dramatyczna. Naukowcy szacują, iż produkcja światowej żywności w ponad trzech czwartych uzależniona jest od kondycji sektora pszczelarskiego. Gdy zabraknie pszczół, nasz łańcuch pokarmowy rozpadnie się na poszczególne ogniwa. Naukowcy nie są jednak zgodni, jakie czynniki są odpowiedzialne za wymieranie pszczół. W dużej mierze na złą kondycje pszczół wpływają zmiany klimatyczne, duże zanieczyszczenie środowiska oraz olbrzymie użycie środków chemicznych i nawozów.  
Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji w pszczelarstwie, w której zwraca uwagę na korzystny wpływ pszczelarstwa na cały ekosystem, a w szczególności jego zasadnicze znaczenie dla ekosystemu rolnego. 84% gatunków roślin uprawianych w Europie jest zależnych od zapylania. PE w przyjętej rezolucji zauważa, że należy bezzwłocznie zareagować na kryzys w sektorze pszczelarstwa nie tylko ze względu na efekty ekologiczne, ale także po to, aby chronić pszczelarzy europejskich. W rezolucji podkreślono, że niezbędne jest rozwinięcie badań nad pasożytami i chorobami a także nad innymi potencjalnymi przyczynami, takimi jak ubożenie różnorodności genetycznej oraz uprawa roślin genetycznie modyfikowanych, dziesiątkującymi rodziny pszczół, udostępniając także dodatkowe środki budżetowe na ten cel.

 
Zanieczyszczenie środowiska a pszczoły 
Jak zauważyli posłowie, trzeba podjąć badania nad związkiem między śmiertelnością pszczół a stosowaniem pestycydów, takich jak tiametoksam, imidakloprid, chlotianidyna, fipronil. Dlatego w przyjętym dokumencie posłowie wezwali KE do przygotowania ram programów badawczych. 
Parlament podkreślił także, iż niezbędne jest tworzenie obszarów odnowy zasobów, takich jak np. ugory pszczelarskie, w szczególności w regionach o dużych powierzchniach gruntów rolnych. Dodatkowo, jak zauważają parlamentarzyści trzeba zagwarantować kontrolę i nadzór jakości wód powierzchniowych, gdyż pszczoły silnie reagują na wszelkie pogorszenie środowiska i jest to kolejny aspekt, na którym powinny skupić się prace KE.

 
Ochrona pszczelarzy w Europie 
Parlament zwrócił uwagę, że istnieje ogromna potrzeba ochrony europejskich pszczelarzy. Miód pochodzący z krajów trzecich jest zazwyczaj tańszy ze względu na niższe ceny cukru oraz siły roboczej. Dlatego należy zapobiegać nieuczciwej konkurencji ze strony produktów pszczelarskich pochodzących z państw spoza Unii. Dodatkowo, jak zauważają parlamentarzyści niezbędne jest wprowadzenie obowiązku podawania na etykiecie kraju, z którego pochodzi miód. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia obowiązku badania miodu importowanego w celu wykrycia ewentualnej obecności przetrwalników zgnilca amerykańskiego  
Posłowie w przyjętej rezolucji stwierdzili, że Komisja powinna zaproponować mechanizm pomocy finansowej dla gospodarstw pszczelarskich zagrożonych w wyniku wymierania pszczół oraz zachęcić wszystkie państwa członkowskie do udzielenia sektorowi pszczelarskiemu natychmiastowego wsparcia. 

foto i opr. MS/Wrp.pl

  “