Państwo wspomaga rosyjskich drobiarzy

Rosyjska pomoc państwa dla drobiarstwa pozwala przezwyciężyć negatywne skutki wysokich kosztów i obniżenia opłacalności produkcji. Tegoroczny kontyngent importowy Rosji w wysokości 350 tys. ton mięsa drobiu oznacza obniżenie przywozu drobiu o 40% wobec 2010 r. Jednak wysokie koszty pasz, ograniczone możliwości w zakresie przetwórstwa oraz ujednolicone ceny producenta drobiu zagrażają wzrostowi produkcji krajowej.

Konsumpcja drobiu w Rosji obniży się, a ceny detaliczne elementów i przetworów drobiowych wzrosną, jak przewiduje Amerykański Departament Rolnictwa. Według rosyjskiego związku producentów drobiu, w 2010 r. Produkcja wszystkich gatunków drobiu w Rosji wyniosła 2,9 mln ton i wzrosła wobec 2009 r. O 10,5%, stanowiąc 40% krajowej produkcji białka zwierzęcego. W 2011 r. produkcja kurcząt brojlerów zwiększy się prawdopodobnie już tylko o 9% wobec 12% wzrostu w 2010 r. Na spowolnienie przyrostu produkcji wpływ mają niższe ubiegłoroczne zbiory zbóż i wysokie ceny pasz, co ogranicza zarówno opłacalność produkcji, jak i nowe inwestycje w sektorze drobiarskim.

Producenci domagają się zwiększenia pomocy ze strony rządu. W 2010 r. w rosyjskim przemyśle drobiarskim zainwestowano kapitał w wysokości 65,1 mld rubli (1,63 mld euro), z czego 48,8 mld rubli (1,22 mld euro) sfinansowano w ramach pożyczek z budżetu państwa i budżetów regionalnych. Kwoty te były odpowiednio o 35% i 26% wyższe niż w 2009 r. W celu stymulowania wzrostu produkcji, rosyjskie ministerstwo rolnictwa wdrożyło nowy program Rozwój hodowli drobiu w latach 2010-2012 i do 2020 r.”, który ma na celu rozbudowę starych i budowę nowych zakładów uboju i przetwórstwa drobiu. Dodatkowa wydajność ubojowa każdego rozbudowanego obiektu będzie wynosił średnio 4100 ton drobiu rocznie, a każdego nowego obiektu – średnio 3600 ton rocznie.

Źródło: FAMMU/FAPA