fbpx

Paliwo rolnicze – wszystko jasne

Posłowie zdecydowali, że rolnicy, począwszy od tego roku, będą mieli prawo do zwrotu zawartego w paliwie podatku akcyzowego według preferencyjnych warunków. Zwiększyła się też pula przyznanych na ten cel pieniędzy. Ostatecznie rząd chce przeznaczyć na paliwo rolnicze nie 400 ale 650 mln zł.

Sejm uchwalił ustawę, na którą środowisko producentów rolnych czekało z niecierpliwością. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zatwierdzono również proponowany przez resort rolnictwa model zwrotu akcyzy (czytaj WRP nr 17 art. Paliwo rolnicze od kwietnia”.). Dziś znane są już wszystkie szczegóły tego projektu.

Według zapisów w ustawie, zwrot zawartego w paliwie podatku akcyzowego, będzie dokonywany w okresach półrocznych w kasach urzędów gmin, na podstawie przedkładanych przez rolników faktur lub ich potwierdzonych odpowiednio kopii.

Zwrot akcyzy jest ograniczony do kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, maksymalnego zużycia oleju napędowego w wysokości 86 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego corocznie określana będzie w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.Zgodnie z uchwalonymi przepisami producent rolny będzie otrzymywał dwa razy do roku częściowy zwrot podatku. Wyjątkiem będzie rok 2006, w którym rolnicy otrzymają jednorazowy zwrot podatku.

Powierzchnia użytków rolnych zostanie określona na podstawie ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Pod uwagę nie będą brane grunty tych gospodarstw, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz grunty wykorzystywane do działalności innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Aby otrzymać zwrot części podatku zawartego w cenie paliwa, rolnik będzie musiał uprzednio złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 września do 30 września danego roku. Zwrot podatku przyznany na podstawie decyzji wypłacany będzie w terminach od dnia 1 czerwca do 31 lipca i od 1 listopada do 31 grudnia danego roku za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie gminy.

Resort rolnictwa wierzy, że wprowadzenie tańszego paliwa dla rolników poprawi konkurencyjność polskich produktów rolnych na rynku unijnym poprzez obniżenie kosztów produkcji. Tego typu wsparcie stosowane jest w wielu krajach Unii.


M. Simiński

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner