Pakiet mleczny zatwierdzony

Nowe przepisy zwiększające siłę przetargową producentów mleka tak, by zapewnić im przyzwoite ceny za surowe mleko oraz wspomagające ich w przygotowaniach do wygaśnięcia kwot mlecznych w 2015 r. które zostały przyjęte przez Parlament, zaczęły obowiazywać od 2 kwietnia po zatwierdzeniu ich przez Radę. Umożliwią one organizacjom rolniczym negocjowanie odpowiednich cen w imieniu producentów mleka w zgodzie z przepisami o konkurencji.

Nowe przepisy mają wzmocnić siłę przetargową rolników. Organizacje zrzeszające producentów mleka powinny pomóc rolnikom lepiej się zorganizować i tym samym wzmocnić swoją pozycją w łańcuchu dostaw, szczególnie w tych krajach członkowskich, w których system spółdzielczy jest ograniczony albo nie istnieje w ogóle. Dzięki temu będą mogli oni otrzymać najlepszą cenę za swoje produkty.

Większa siła przetargowa, ale i uczciwa konkurencja
Aby zapewnić uczciwą konkurencję, ilość mleka surowego, która podlegała będzie negocjacjom między organizacjami producentów i przetwórców lub skupujących nie może przekroczyć 3,5 proc. całkowitej produkcji UE. Nie powinna też przekroczyć 33 proc. ogólnej produkcji krajowej, bądź 45 proc. w państwach gdzie całkowita produkcja nie przekracza 500 tys. ton.

Obowiązkowe umowy muszą zawierać ceny
Kraje członkowskie mogą nadal decydować o tym czy nakładać umowy obejmujące dostawę mleka od rolników do skupów lub przetwórców na terytorium danego państwa.
Jeśli takie umowy byłyby obowiązkowe, musiałyby zostać sporządzane przed dostawą oraz zawierać ceny, określać okresy płatności i uzgodnienia dotyczące skupu i dostawy mleka.
Kraje członkowskie mogą także zastrzec minimalny czas trwania takich umów, do przynajmniej sześciu miesięcy. Deputowani zalecają, aby wybrać takie rozwiązanie.

Mleko z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Żeby zapewnić rolnikom, pochodzącym z obszarów o mniej korzystnych warunkach gospodarowania pełne korzystanie z nowych regulacji, posłowie zwrócili się do Komisji, aby sporządziła dwa raporty oceniające ich sytuację. Pierwszy powinien powstać do lipca 2014 roku, drugi – do końca 2018 roku.

Sery wysokiej jakości i system zarządzania dostawami
W celu poprawy funkcjonowania rynku serów o chronionej nazwie pochodzenia (CHNP) lub chronionych oznaczeniem geograficznym (CHOG) oraz w celu poprawy jakości tych produktów, posłowie wprowadzili przepis dotyczący zarządzania podażą. Kraje członkowskie mogą go wprowadzić pod warunkiem jednak, że w żaden sposób nie zaszkodzi on konkurencji ani nie będzie miał negatywnego wpływu na drobnych producentów serów.
Jakiekolwiek propozycje dotyczące systemu zarządzania dostawami muszą mieć poparcie przynajmniej dwóch trzecich spośród dostawców, którzy dostarczają przynajmniej dwie trzecie mleka przeznaczonego do produkcji serów wysokiej jakości.

Przepisy będą obowiązywać do końca czerwca 2020 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności