Owoce w szkole w szczegółach

Agencja Rynku Rolnego opublikowała na swojej stronie Wykaz zatwierdzonych dostawców oraz Listy szkół podstawowych zgłoszonych do programu Owoce w szkole” na I semestr roku szkolnego 2011/2012.”

Do programu Owoce w szkole” na I semestr roku szkolnego 2011/2012 zgłosiło się ok. 9,4 tys. szkół podstawowych (tj. o ok. 6 % więcej niż w poprzednim roku szkolnym), do których uczęszcza ok. 873 tys. dzieci z klas I-III (tj. ok. 7 % więcej niż w poprzednim roku szkolnym).
Dostawy owoców i warzyw do szkół podstawowych organizować będzie
109 dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie ARR.
Rok szkolny 2011/2012 jest trzecim rokiem, w którym realizowany jest program Wspólnej Polityki Rolnej “Owoce w szkole”. Program ten uruchomiony przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010 stworzony został jako jedno
z priorytetowych działań KE zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci. Program “Owoce w szkole” m.in. ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały się w latach późniejszych.
Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla uczniów klas I-III danej szkoły podstawowej jest zawarcie umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw, pomiędzy szkołą podstawową a zatwierdzonym dostawcą. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępniane będą:
•świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
•świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
•soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
Zatwierdzony dostawca zobowiązany jest do złożenia w OT ARR kopii umów zawartych ze szkołami podstawowymi w terminie do dnia 30.09.2011 r.
W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 owoce i warzywa będą udostępniane dzieciom klas I-III przez 9 wybranych tygodni od dnia 10.10.2011 r.