Owce i kozy są potrzebne

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują poparcie Parlamentu Europejskiego dla hodowców owiec i kóz.

W ocenie tych największych unijnych organizacji rolniczych sprawozdanie sporządzone z własnej inicjatywy hiszpańskiej posłanki Esther Herrnaz Garcii dla Komisji ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego, jest zgodne z zaleceniami Europejskiego Forum mięsa owczego. Podkreśla więc znaczenie silnego wsparcia sektora owiec poprzez narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz proponuje wprowadzenie wynagrodzeń za hodowlę owiec na obszarach o ograniczeniach naturalnych.

Sprawozdanie Parlamentu wzywa przynajmniej do utrzymania dobrowolnych dopłat powiązanych z produkcją dla hodowców owiec i kóz, do poszerzenia dopłat rolnośrodowiskowych do pastwisk wykorzystywanych do wypasu owiec i kóz oraz do wspierania hodowców, którzy odnoszą wybitne efekty w zakresie dobrostanu zwierząt. Posłowie w swoim sprawozdaniu wnoszą również o środki na rzecz poprawy konkurencyjności rolników oraz wzmocnienia ich narzędzi promocyjnych, co zostało zatwierdzone przez zdecydowaną większość eurodeputowanych.

– Sektor zmaga się z wieloma przeszkodami, a dochody rolników wciąż pozostają na niskim poziomie.  Należy koniecznie zrównoważyć rynek oraz zapewnić producentom odpowiednie środki finansowe, aby mogli kontynuować produkcję. Silne wsparcie ze strony narzędzi przewidzianych w WPR jest kwestią kluczową. UE musi upewnić się, że w ramach przyszłego budżetu UE, wydatki na rolnictwo pozostaną przynajmniej na dotychczasowych poziomie. W przeciwnym razie może dojść do masowego opuszczania obszarów wiejskich, głównie przez ludzi młodych. Należy wiec sprawić, aby obszary te znów wydały się młodym ludziom atrakcyjne – mówi  Michèle Boudoin, przewodnicząca grupy roboczej Copa i Cogeca ds. mięsa owczego.

Źródło: Copa – Cogeca