Otwarto centrum badań nad GMO

W Instytucie Ochrony Roślin (IOR) w Poznaniu powstało Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych.To bardzo nowoczesna i spełniająca najostrzejsze wymogi jednostka. W Centrum prowadzone będą badania nad GMO.

– Nowo otwarta placówka to nowoczesna i unikalna w skali całego kraju jednostka spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego. Obiekt spełnia również II/III stopień hermetyczności dla badań z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych określony przez ministra środowiska – informuje biuro prasowe resortu rolnictwa.

W Centrum prowadzone będą badania nad szkodliwością, biologią oraz zwalczaniem organizmów kwarantannowych i inwazyjnych z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wykonawcami badań będą pracownicy naukowi IOR w Poznaniu. Placówka służyć będzie także innym instytucjom naukowym zajmującym się tego typu badaniami.

Dzięki Centrum możliwe będzie opracowanie metod zapobiegania i zwalczania organizmów szkodliwych, które w Polsce dotychczas nie występują lecz mogą się pojawić w związku z międzynarodową wymianą.