fbpx
Strona głównaPolecamyJak otrzymać refundację z PROW?

Jak otrzymać refundację z PROW?

Producenci rolni mają możliwość otrzymać w najbliższym czasie wsparcie na swoje działania zarówno związane z przystępowaniem do systemów jakości, promocję, jak i na innowacyjne rozwiązania w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym. Wszystko to dzięki trzem działaniom pomocowym w ramach nowego PROW, realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego.

Skorzystaj z refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych!

Od 30 września  do 31 października 2016 r. w Centrali ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. W ramach tego wsparcia można uzyskać refundację 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Systemy jakości wspierane

Od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w oddziałach terenowych ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

Refundacji podlegają koszty:

  • uzyskania certyfikatu,
  • składki na rzecz grupy producentów,
  • zakupu specjalistycznych publikacji,
  • pułapek feromonowych, barwnych i lepowych.

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”!

W I kwartale 2017 r. jest planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej do projektów mających na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Działanie promuje współpracę w zakresie funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Grupy operacyjne na rzecz innowacji muszą być utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty łączące sektor nauki z branżą rolno-spożywczą.

Więcej informacji na stronie www.arr.gov.pl/prow-2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Agencję Rynku Rolnego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.