Oszczędniej z energią!

Unia Europejska zwiększa środki na ekologiczne technologie przyszłości. Energia słoneczna oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla to dziedziny, na które przeznaczona zostanie znaczna część unijnych funduszy.

Plan dotyczący przydzielania środków finansowych Komisji zawiera propozycję przeznaczenia 50 mld euro w ciągu kolejnych 10 lat: 16 mld euro na energię słoneczną, 13 mld euro na wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, 7 mld euro na energię jądrową i 6 mld na energię wiatru.
Zwiększenie nakładów na czyste technologie energetyczne przyśpieszy kształtowanie niskoemisyjnej gospodarki, co jest niezbędne do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i większego uniezależnienia się UE od importowanej ropy i gazu.
Plan jest wyrazem zaangażowania UE w walkę ze zmianami klimatu w chwili, gdy trwają przygotowania do konferencji ONZ, która odbędzie się w grudniu w Kopenhadze. Celem tego spotkania jest jeszcze większe zaangażowanie społeczności międzynarodowej w walkę z globalnym ociepleniem. Aktualnie obowiązujący protokół z Kioto wygaśnie pod koniec roku 2012.
Obecnie UE przeznacza na badania naukowe i rozwój w dziedzinie czystej energii ok. 3 mld euro rocznie. Plan wzywa do zwiększenia nakładów do 8 mld w skali roku – czyli do 50 mld w ciągu kolejnej dekady. Środki finansowe zostałyby pozyskane z różnych źródeł (przemysł, banki, inwestorzy prywatni, rządy). Planuje się również wybranie ok. 20 europejskich miast, które mogłyby stać się pionierami w zakresie czystych technologii.
Paliwa kopalne, jak ropa, gaz i węgiel stanowią 80 proc. aktualnych dostaw energii do UE, a ponad połowa zużywanej w UE energii pochodzi spoza jej terytorium.