Oświadczenie Stowarzyszenia “Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”

My polscy rolnicy – członkowie stowarzyszenia Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa” zdecydowanie protestujemy przeciwko bezprawnym i nielegalnym działaniom organizacji Greenpeace. Dzisiaj w okolicach Raciborza aktywiści z Greenpeace bezprawnie wkroczyli na pole, niszcząc przy tym uprawy i organizując akcję przeciwko rolnikom legalnie uprawiającym kukurydzę Bt MON 810.”

Chcemy jednoznacznie oświadczyć, iż działamy absolutnie zgodnie z prawem. Uprawa dopuszczonych w Unii Europejskiej odmian roślin w tym kukurydzy z genem odporności na omacnicę prosowiankę jest w pełni legalna. Prawodawstwo wspólnotowe zezwala na uprawę dopuszczonej na poziomie wspólnotowym kukurydzy MON810. Nie ma zatem żadnych przeszkód abyśmy również my korzystali z tych technologii, uznanych za bezpieczne i sprawdzone.

Absurdalne jest natomiast to, że Greenpeace powołuje się na przepisy, które stoją w sprzeczności z prawem wspólnotowym, jak nielegalny zakaz obrotu materiałem siewnym genetycznie zmodyfikowanym (co potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wydanym 16.07. br. wyroku przeciwko Polsce). Funkcjonujemy na wspólnym rynku i dlatego wszystkie technologie dopuszczone na rynek Unii Europejskiej mogą być wykorzystywane również przez nas polskich rolników.

Domagamy się podjęcia przez polskie władze zdecydowanych działań, które przerwą bezprawne działania Greenpeace i nie dopuszczą do powtórzenia się takich w przyszłości. Akcje podejmowane przez tzw. organizacje ekologiczne stanowią formę terroryzmu, którego nie możemy tolerować. Nikt bezprawnie nie może naruszać bezwzględnie obowiązujących norm prawnych, oskarżając przy tym nas rolników o łamanie przepisów, szerząc jednocześnie nieprawdziwe informacje, podburzając polityków i opinię publiczną. Jest to działanie jednoznacznie godzące w nasze dobre imię, naruszające stosowne artykuły kodeksu karnego.

Oczekujemy zdecydowanych kroków, które usunął aktywistów Greenpeace z prywatnych pól rolników, stanowiących własność chronioną prawem. Mamy nadzieję, że tak Policja jak i Prokuratura podejmą stosowne działania w tym zakresie, a nasze oświadczenie potraktują jako oficjalne doniesienie o łamaniu obowiązującego porządku prawnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności