Ostrzeżenie dla stosujących środki ochrony roślin

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ostrzega przed stosowaniem środka TOP TRIBENURON z niemieckojęzyczną etykietą – instrukcją stosowania. N

Środek TOP TRIBENURON oferowany jest jako herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Preparat ten nie znajduje się w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce. Tym samym skład chemiczny i działanie środka są nieznane. Etykieta instrukcja preparatu nie spełnia podstawowych wymagań w zakresie oznaczania środków chemicznych i nie podaje obowiązkowych informacji, takich jak oznaczenie podmiotu wprowadzającego środek na rynek, czy opisu dotyczącego bezpiecznego stosowania.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ostrzega, że stosowanie do ochrony roślin, środków niewiadomego pochodzenia, zagraża zdrowiu a nawet życiu ludzi, może doprowadzić do zniszczenia całych upraw, jak również skażenia środowiska naturalnego.
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o zgłaszanie przypadków oferowania do sprzedaży lub posiadania środka TOP TRIBENURON. Informacje te należy przekazywać do najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub na adres poczty elektronicznej gi@piorin.gov.pl

Adresy jednostek organizacyjnych PIORIN znajdują się na stronie Inspekcji (http://www.piorin.gov.pl/index.php?pid=1473)

Wpisała E.G./WRP
za PIORIN