Ostra rywalizacja – I Mistrzostwa Drawli Studentów Wydziałów Leśnych zakończone!

W ubiegły piątek – 14 maja – Nadleśnictwo Chojnów i Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego były miejscem zaciętych pojedynków studentów – drwali. Uczniowie z Krakowa, Poznania i Warszawy konkurowali o tytuł najlepszego adepta umiejętności leśnych.

Deszczowa pogoda i przejmujący wiatr nie powstrzymały młodych drwali w walce o tytuł mistrzowski. Wczesnym rankiem trzydziestu reprezentantów Wydziałów Leśniczych uczelni wyższych zebrało się w Leśnictwie Sękocin, aby sprawdzić swoje umiejętności. Dzięki współpracy i zaangażowaniu Samorządu Wydziału Leśnego SGGW oraz firmy Husqvarna do organizacji zawodów dołożono należytej staranności. Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostały według standardów IALC – Międzynarodowego Stowarzyszenia Zawodów Drwali. W turnieju wzięły udział trzy, 10 – osobowe drużyny z uniwersyteckich Wydziałów Leśnych. Patronat Honorowy nad Mistrzostwami objął m.in. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rektor SGGW.

Pierwszą z dyscyplin w jakich zmierzyli się drwale – juniorzy była ścinka drzew. Odbywała się ona pod Warszawą, na terenie Nadleśnictwa Chojnów. Polegała na obaleniu drzewa jak najbliżej kołka oddalonego o 15 metrów. Zadanie należało wykonać w przeciągu 5 minut. Oceniane były: precyzja, technika obalania, głębokość oraz kąt podcięcia i próg zabezpieczenia. Następnym zadaniem, mającym miejsce już na kampusie SGGW było przygotowanie pilarki do pracy. Sędziowie oceniali szybkość zmiany starego łańcucha tnącego na nowy, w jak najkrótszym czasie. Jeżeli wszystkie elementy pilarki nie zostały odpowiednio dokręcone, wpływało to ujemnie na następne konkurencje. W przerzynce precyzyjnej należało się wykazać najdokładniejszym odcięciem kilku krążków drewna, w najkrótszym czasie. Przedostatnią konkurencją była złożona przerzynka kłód. Według wyznaczonej, odpowiedniej techniki należało odciąć krążek z kłody. Jurorzy brali pod uwagę odchylenie oraz wielkość progu. Najbardziej widowiskową dyscypliną było okrzesywanie – odbywające się jako ostatnie. Na trzymetrowej kłodzie sztucznie umieszczonych było trzydzieści gałęzi. Należało je odciąć jak najszybciej, nie kalecząc kłody.

Następny etap – Mistrzostwa Polski!
Po podliczeniu punktacji z poszczególnych konkurencji wyłoniono zwycięzców, którzy zostali uhonorowani profesjonalnym sprzętem marki Husqvarna. Uroczystego wręczenia nagród dokonali dziekani Wydziału Leśnego SGGW, Dr inż. Arkadiusz Gruchała i Dr hab. Michał Zasada oraz pan Ryszard Wojtowicz. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:
1.Tomasz Krasocki – UP Poznań
2.Rafał Sokulski – SGGW Warszawa
3.Dawid Rosenthal – UP Poznań

Źródło: ComPress