Ostra konkurencja wśród dostawców zbóż

W bieżącym sezonie sytuacja na rynku światowym zbóż diametralnie się zmieniła, analizują eksperci rynku FAMMU/FAPA. Do „gry” powrócili dostawcy z basenu Morza Czarnego, przede wszystkim Ukraina, Rosja, Kazachstan, ale i Rumunia. A to będzie miało wpływ na kształtowanie się cen zbóż w dalszej części sezonu 2013/14.

Z tych kilku krajów największe znaczenie w sezonie 2013/14 będzie miała Ukraina, która ma w dalszym ciągu ogromny potencjał produkcyjny i ambicję, by stać się spichlerzem nie tylko Europy.
Ukraina w sezonie 2013/14, według prognoz, może wyeksportować zarówno znaczne ilości pszenicy – 10 mln ton, jak i kukurydzy – 18 mln ton. Także Rosja i Kazachstan poprawią znacznie wyniki sprzedaży na rynki zagraniczne – zwłaszcza pszenicy. Konkurencję w eksporcie będzie także wzmagać wysoka podaż kukurydzy w USA. Rekordowe wyniki tegorocznej produkcji oznaczają znaczne zwiększenie amerykańskiego eksportu – nawet do 36,5 mln ton. Także Unia odnotowała dobre zbiory, co ma wpłynąć na wzrost wywozu zbóż i spadek importu.
Wzrośnie też popyt na pszenicę konsumpcyjną. Kilku odbiorców zwiększy w sezonie 2013/14 zakupy zbóż ze względu na nie najlepsze wyniki rodzimej produkcji. Największego wzrostu zapotrzebowania na pszenicę konsumpcyjną można się spodziewać ze strony rynku chińskiego. Chiny prawdopodobnie zaimportują aż 8,5 mln ton pszenicy na cele konsumpcyjne, wobec 2,96 mln ton w poprzednim sezonie.
(Źródło: FAMMU/FAPA)