Ostatni dzwonek na złożenie wniosku!

W sobotę, 15. sierpnia upływa termin składania wniosków o wypłatę pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013.

Rolnicy, którzy do tej pory nie złożyli wniosku o wypłatę pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nie mają już zbyt wiele czasu, aby to zrobić. W sobotę, 15. sierpnia upływa ostateczny termin.
Wnioski takie należy składać osobiście w Centrali ARiMR, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Poleczki 33, lub wysłać je listem poleconym. W tym drugim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania przesyłki. Agencja zakończy proces naliczania i wypłacania takiego wsparcia 31 grudnia 2015 r.
Renata Struzik, źródło: ARiMR