Ostatni dzień składania wniosków ws. wsparcia gospodarstw na terenach OSN

Tylko do czwartku 10 marca można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji, mających na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Nabór ww. wniosków trwa już od 10 lutego. Należy je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wspracie finansowe dotyczy gospodarstw położonych na tzw. obszarach OSN w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych". Środki na ten cel pochodzą z nowej perpsektywy budżetowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych po 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na  niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642). Zostały one objęte programami, których zadaniem jest ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska.

Dofinansowanie mogą otrzymać rolnicy, prowadzący produkcję zwierzęcą, przy czym nie zalicza się do tego chów i hodowla ryb, chów oraz hodowla drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów i hodowla świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wsparcie finansowe w swoim zakresie obejmuje inwestycje związane z przechowywaniem nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych oraz doposażeniem gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Maksymalnie rolnik otrzyma 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60% w przypadku młodych rolników.

Więcej informacji oraz wzory wniosków dostępne są w placówkach ARiMR oraz na stronie internetowej agencji.

Źródło: KRIR