Ostatni dzień na składanie wniosków

Piątek 9 maja jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków na działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Do 8 maja br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 705 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach tego działania.”

Złożone wnioski wykorzystują w 126,14% limit środków przewidzianych na to działanie w 2008 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ostatnim dniem przyjmowania wniosków na dane działanie jest następny dzień po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpują w 120% limit przewidzianych środków.

Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów związanych z modernizacją oraz budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie przewidziane jest dla inwestycji, które mają na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i polepszanie jakości wyrobów oraz poprawę ochrony środowiska.

opr. MS, Wrp.pl