Osiem banków udziela kredytów preferencyjnych i klęskowych

Już ósmy bank podpisał umowę z ARiMR o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów. Wszystkie banki, z którymi agencja podpisała umowę mogą również udzielać rolnikom kredytów klęskowych.

Do Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; SGB-Banku S.A.; Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; Banku Pekao S.A; BNP Paribas S.A.; Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Raiffeisen Banku Polska S.A., które wcześniej już podpisały z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów, dołączył Bank Zachodni WBK S.A.

W oddziałach wymienionych wyżej ośmiu banków można więc składać wnioski o takie kredyty. Wsparcie to ma być przeznaczone na finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, a w jego spłacie rolnikom pomaga ARiMR. Banki mogą udzielić rolnikom kredytów preferencyjnych na kwotę 1,47 mld zł. Mogą one również udzielać kredytów klęskowych na łączną kwotę ok. 1 mld zł, przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (K01 – kredyty inwestycyjne i K02 – kredyty obrotowe).
Jednym z rodzajów tych kredytów dostępnych w bankach współpracujących z agencją, są kredyty, w których ARiMR spłaca za rolników część należnego bankowi oprocentowania.

Na stronie ARiMR przedstawione zostały informacje o zaoferowanych przez te banki warunkach udzielania kredytów preferencyjnych, tj. o wysokości opłat i prowizji płaconych przez kredytobiorców oraz o wysokości marży, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych.
Renata Struzik, źródło: ARiMR