OSI POLAND FOODWORKS z najwyższymi certyfikatami jakości

Zakład produkcyjny (ubój bydła oraz rozbiór mięsa wołowego) w Chróścinie (woj. dolnośląskie) należący do OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. pomyślnie przeszedł kolejny już audyt procedur produkcyjnych i jakościowych gwarantujących najwyższe bezpieczeństwo produkowanej żywności. Audyt potwierdził spełnianie przez zakład wymogów najnowszego standardu IFS FOOD 6 (wcześniej firma posiadała certyfikat IFS Food 5). Zakład pozytywnie przeszedł również audyt przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą wg standardów McDonald’s.

– Wiemy, jak duże znaczenie w naszej branży ma bezpieczeństwo i jakość produktów. To podstawa istnienia wszystkich firm sektora – mówi Piotr Antkowiak dyrektor zarządzający OSI POLAND FOODWORKS. – To bezpieczeństwo uzyskuje się nie tylko dzięki posiadaniu wiarygodnych dostawców, ale przede wszystkim szeregu rygorystycznych procedur już na samym etapie produkcyjnym. Nasi klienci to głównie renomowane zakłady z zachodniej i południowej części Europy produkujące finalne produkty z wołowiny. Obecność naszego zakładu w łańcuchu dostaw nakłada na nas dodatkowe wymagania, m.in. związane z koniecznością weryfikacji stosowanych procedur w obszarze skupu surowca oraz produkcji poprzez audyty niezależnych jednostek certyfikujących – dodaje.
Międzynarodowy Standard Żywności (International Food Standard), został stworzony przez Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Detalicznego dla produktów sprzedawanych w niemieckich sieciach handlowych. Standard zapewnia stałą jakość i bezpieczeństwo w całym łańcuchu produkcyjnym przemysłu spożywczego. Jest uznany przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) i stanowi dziś jeden z najważniejszych światowych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności, będąc podstawowym dla obszaru Europy zachodniej.
– Niewątpliwymi korzyściami płynącymi z posiadania certyfikatu są zwiększone zaufanie kontrahentów, konsumentów, ale i urzędowych jednostek kontrolujących – mówi Daria Lawer, kierownik ds. jakości OSI POLAND FOODWORKS. – Certyfikat otwiera nam również drogę do współpracy z najbardziej wymagającymi europejskimi sieciami handlowymi.
OSI POLAND FOODWORKS posiada od 2011 roku w Chróścinie (woj. dolnośląskie, powiat górowski) zakład produkcyjny specjalizujący się w uboju bydła i rozbiorze wołowym. W 2012 roku produkcja ubojowa wzrosła do 48 tysięcy sztuk (z 32 tysięcy rok wcześniej) a rozbiorowa do ponad 7 tysięcy ton (z 4 tysięcy ton w 2011 roku). Zatrudnienie w zakładzie znalazło blisko 200 pracowników, co plasuje zakład w grupie największych pracodawców w regionie. OSI POLAND FOODWORKS jest krajowym przedstawicielem amerykańskiego koncernu OSI GROUP założonego w 1909 roku w USA. OSI GROUP dziś to globalna firma, posiadająca zakłady produkcyjne w 17 krajach świata oraz zatrudniająca ponad 14 tysięcy pracowników. W Polsce grupa posiada jeszcze zakład OSI FOOD SOLUTIONS POLAND w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie), produkujący hamburgery  dla sieci restauracji McDonald’s w Polsce i za granicą.
W związku z realizacją strategii vertical integration (integracja pionowa w łańcuchu dostaw) w ramach grupy, OSI FOODWORKS POLAND dostarcza blisko 30% swojej produkcji, jako surowiec do produkcji hamburgerów w zakładzie w Ostródzie. Z tego względu podlega okresowym audytom przeprowadzanym przez niezależne jednostki certyfikujące w celu potwierdzenia zgodności ze standardem McDonald’s.
– McDonald’s jest bardzo wymagającym klientem w zakresie jakości mięsa, pełnej identyfikacji pochodzenia surowca i standardów produkcyjnych – podkreśla Waldemar Kowalkowski, dyrektor zarządzający OSI FOOD SOLUTIONS POLAND. – Cieszy nas, że kolejne kontrole, potwierdzają jakość i bezpieczeństwo surowca z ubojni naszej Grupy. 
Kardamon Consulting