fbpx
Strona głównaPozostałeOrganizacje i grupy producentów owoców i warzyw korzystają z innego źródła wsparcia...

Organizacje i grupy producentów owoców i warzyw korzystają z innego źródła wsparcia niż PROW

Pomoc dla grup producentów rolnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 mogą uzyskać grupy zarejestrowane po 1 stycznia 2007 r. przez marszałków województw.

Z pomocy wyłączone są uznane organizacje producentów i wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, którym przysługuje dofinansowanie zagwarantowane w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej. Wynika to z obowiązującej zasady zgodnie, z którą grupie producentów rolnych nie mogą przysługiwać jednocześnie dwa różne źródła dofinansowania.

Od akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., różnymi formami dofinansowania w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw objęte są zarówno uznane organizacje producentów jak i wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw. Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, które sprzedają produkty o wartości powyżej 100 tys. euro i mają co najmniej po 5 członków, uzyskują dofinansowanie do tzw. funduszu operacyjnego. Jest to fundusz organizacji złożony na oddzielnym rachunku bankowym, z którego finansowane są działania zatwierdzone do realizacji w programie operacyjnym w obszarze marketingu, poprawy jakości owoców i warzyw, optymalizacji produkcji oraz ochrony środowiska np.: wspólny zakup maszyn i urządzeń do przygotowywania owoców i warzyw do sprzedaży, nasion i roślin kwalifikowanych, czy też promocja własnych produktów. Fundusz operacyjny uznanej organizacji producentów składa się w połowie ze środków własnych członków organizacji i w połowie ze środków pochodzących budżetu wspólnotowego. Wysokość pomocy finansowej wynosi 50% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego i nie może przekroczyć 4,1% wartości produktów sprzedanych przez organizację. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 4 (z 7-miu istniejących) uznanych organizacje producentów.

Natomiast wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw (zarejestrowane przez marszałków województw lub wcześniej przez wojewodów), których wartość produktów sprzedanych nie przekracza 100 tys. euro, (ale wynosi minimum 50 tys. euro), mogą korzystać z dwóch form wsparcia. Jedną z niech jest dofinansowanie kosztów założenia oraz działalności administracyjnej, które można spożytkować na dowolny cel. Drugą formą jest finansowanie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanych przez grupę w ramach zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania (np. zakup, budowa, przebudowa budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, wyposażenie tych budynków, zakup gruntu, zakup maszyn i urządzeń przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, zakup środków transportu do owoców i warzyw itp.), z czego 25% dofinansowania pochodzi ze środków krajowych, a 50% z budżetu UE. Obecnie, ze wsparcia ARiMR korzysta 45 wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw w całym kraju.

Łącznie od 2004 r., uznane organizacje oraz wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw otrzymały wsparcie w wysokości prawie 20,2 mln zł na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej. Ponadto, w tym czasie ok. 75,3 mln zł przekazano w formie pomocy finansowej grupom producentów dostarczającym pomidory do przetwórstwa.

ARiMR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.