Organizacja rynku mleka na nowych zasadach

0
866

W trakcie 66 posiedzenia Sejmu RP (3 – 5 lipca) posłowie  podjęli decyzję o nowelizacji  ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, której celem jest  zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka.

W związku z tym zmienia się organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR miesięcznych informacji dotyczących ilości skupionego mleka – z dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na dyrektora oddziału terenowego KOWR .

Ponadto w nowych przepisach doprecyzowano, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego ARiMR uprawnionego do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji międzybranżowych, a także doprecyzowano właściwość miejscową dyrektora oddziału terenowego KOWR uprawnionego do przeprowadzania kontroli pierwszych podmiotów skupujących mleko.

W projekcie nowelizacji wskazuje się również, że wnioski o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów, wydawanych przez Dyrektora Generalnego KOWR w ramach realizacji zadań w zakresie interwencji publicznej określonych w przepisach UE, są składane w formie papierowej na formularzach opracowanych przez ARiMR i udostępniane na stronach internetowych ARiMR i KOWR . Obowiązujące przepisy przewidują, że formularze  te są opracowywane przez KOWR i udostępniane na stronie internetowej KOWR.

Źródło: Sejm RP