Organika-Sarzyna buduje nową instalację

Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna, wchodzące w skład Grupy Chemicznej Ciech, rozpoczęły budowę instalacji do produkcji dwóch substancji, które będą używane do wytwarzania środków ochrony roślin. Inwestycja o wartości ponad 123 mln zł współfinansowana jest z funduszy unijnych.

Celem inwestycji jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dwóch substancji aktywnych – MCPA i MCPP-P, wykorzystywanych do wytwarzania środków ochrony roślin stosowanych w kraju i na całym świecie do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w uprawach rolniczych, sadowniczych, użytkach zielonych i trawnikach.
Szczególną cechą produktu MCPA, w odniesieniu do dotychczasowego, jest podniesienie zawartości substancji aktywnej w materiale technicznym do 97%, co powoduje obniżenie zawartości izomerów nieaktywnych.
Nowy produkt MCPP-P jestbazą do nowej generacji środków ochrony roślin, których substancja aktywna jest wyodrębniona z mieszaniny racemicznej. Stosowanie środków ochrony roślin na bazie MCPP-P obniży ilość koniecznej substancji aktywnej do ochrony upraw w przeliczeniu na 1 ha.
Budowa nowej instalacji kosztować będzie ponad 123 mln zł, niespełna 34 mln zł z tej kwoty pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a prawie 5 mln zł dołoży budżet państwa. Inwestycja będzie gotowa za dwa lata.