Opracują strategię hodowli koni

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 maja odbyło się pierwsze posiedzenie utworzonej przy ministrze rolnictwa Rady do spraw hodowli koni.

Utworzenie Rady do spraw hodowli koni, jak zaznacza resort rolnictwa, podyktowana jest potrzebą wsparcia ze strony nauki i ekspertów procesów racjonalizacji hodowli koni w Polsce oraz skoordynowania działań prowadzących do naprawy tego obszaru funkcjonowania rolnictwa, a w konsekwencji, do rozwoju hodowli koni.

Rada ma za zadanie dokonanie oceny sytuacji w hodowli koni w Polsce, określenie barier rozwoju, zagrożeń i szans dla tego kierunku hodowli, sformułowanie tez dla działań naprawczych i kierunków rozwoju hodowli koni oraz opracowanie kompleksowej strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rozwoju tego kierunku działalności w rolnictwie oraz dla potrzeb sektora rekreacji i sportu, w odpowiedzi na postulaty hodowców koni oraz instytucji zaangażowanych w tym obszarze gospodarki rolniczej.

Rada będzie pracować w zespołach roboczych – między innymi do spraw  hodowli, bioróżnorodności i postępu biologicznego; koni sportowych i rekreacyjnych (z ewentualnymi podzespołami koni pełnej krwi, małopolskich, wielkopolskich itp.), koni arabskich;  ds. rozrodu i opieki weterynaryjnej oraz  ds. rynku hodowlanego i użytkowania koni.