Opracują strategię hodowli koni w Polsce

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Radę do spraw hodowli koni, którą tworzy 36 przedstawicieli nauki, ekspertów i hodowców. Przewodniczącym Rady został sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Zbigniew Babalski, a jego zastępcą Waldemar Humięcki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.

Jak zaznacza resort rolnictwa, utworzenie Rady podyktowane jest potrzebą wsparcia ze strony naukowców i ekspertów procesów racjonalizacji hodowli koni w Polsce oraz skoordynowania działań prowadzących do naprawy funkcjonowania tego obszaru rolnictwa, a w konsekwencji do rozwoju hodowli koni.

– Rada ma za zadanie dokonanie oceny sytuacji w hodowli koni w Polsce, określenie barier rozwoju, zagrożeń i szans dla tego kierunku oraz sformułowanie zakresu działań naprawczych. Zasadnym jest opracowanie kompleksowej strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rozwoju tego kierunku działalności w rolnictwie, rozwoju sektora rekreacji i sportu, w odpowiedzi na liczne postulaty hodowców koni oraz instytucji zaangażowanych w tym obszarze gospodarki rolniczej – informuje MRiRW.