Opolagra 2010 tuż, tuż!

Wystawa Opolagra 2010 odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2010 roku na terenie lotniska w Kamieniu Śląski. To już VII edycja Wystawy na Opolszczyźnie, tym razem w nowej lokalizacji.

W dziale produkcji roślinnej zaprezentowane zostaną: ciągniki, transport, uprawa i pielęgnacja gleby, nawożenie, ochrona roślin, deszczowanie, nawadnianie, technika zbioru zbóż, roślin okopowych i paszowych, obróbka i magazynowanie zbiorów, uprawa warzyw gruntowych, technika leśna, bioenergia, surowce odnawialne, nowe źródła energii, ochrona środowiska, środki produkcji (materiał siewny i roślinny, nawozy, środki ochrony roślin, części zamienne). Oferta sektora produkcji zwierzęcej obejmuje: zwierzęta zarodowe, programy hodowlane, biotechnologię rozrodu, budynki (obory, hale), ładowarki do prac inwentarskich, wyposażenie obór, chlewni, kurników, technikę doju, technikę usuwania obornika i gnojowicy, pasze, medycynę weterynaryjną, substancje pomocnicze.

Trzydniowa oferta Opolagry 2010 jest zróżnicowana. Piątek, 11 maja będzie Dniem Eksperta”. Specjalistyczna program dla fachowców obejmuje tego dnia fora dyskusyjne dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz energii odnawialnej. Szczególnie dużo uwagi zostanie poświęcone zastosowaniu techniki GPS – “precision farming”. Dla uczniów szkół rolniczych zostanie zorganizowany konkurs jazdy precyzyjnej ciągnikiem z obsługą ładowacza czołowego. Odbędzie się prezentacja maszyn na parkurach. Zainteresowani zwiedzający będą mogli samodzielnie przetestować ciągniki z ładowaczami czołowymi, a także ładowarki teleskopowe. Przeprowadzony zostanie też test opryskiwaczy na jedynym w Polsce, certyfikowanym torze przeszkód.

Tematem wiodącym tegorocznej Opolagry jest “rolnictwo precyzyjne”. Przez cały czas trwania wystawy światowi liderzy w zdalnym sterowaniu maszynami przedstawią swoje osiągnięcia na forach, jak i podczas praktycznych pokazów na parkurach. W obszarze energooszczędnej technologii uprawy roli, zaprezentowane zostaną agregaty uprawowe. Zwiedzający wystawę będą mogli również wziąć udział w testach maszyn. Na polu technologii zbioru zielonek będzie można zaobserwować kosiarki i prasy rolujące w pracy.

Już po raz trzeci odbędzie się Wojewódzka Wystawa Bydła Mlecznego, połączona z aukcją.
We współpracy z Okręgowym Związkiem Hodowców Bydła w Opolu, na przygotowanym specjalnie na tę okazję ringu, zostaną wybrane najlepsze krowy, jałówki i cielęta z regionu. W tym roku przy Wystawie Bydła rolnicy będą mieli okazję przebadać swoje kiszonki. Na ringu odbędzie się również szkolenie z pokazem komputerowej analizy jakości pasz.

Nie zabraknie też niespodzianek i losowania wartościowych nagród dla zwiedzających, jak zapewnia Organizator: DLG AgroFood. Więcej informacji na www.opolagra.pl

Nowa lokalizacja wystawy: lotnisko Kamień Śląski k. Opola!
Termin trwania wystawy: 11 – 13 czerwca 2010 od godz. 9.00 – 18.00