Opłata recyklingowa do zwrotu

O tym, że opłaty, podatki, obowiązkowe daniny pobierane są przez państwo łatwo, wie każdy płatnik, który takową opłatę wykonał. Dobrą informacją dla tych, którzy sprowadzili do Polski i zarejestrowali samochód jest decyzja Komisji Europejskiej, która neguje zasadność i zgodność z prawem opłaty recyklingowej, jaka jest pobierana w Polsce.

Opłata recyklingowa w wysokości 500 zł obowiązuje od 2006 roku. Z tytułu jej uiszczania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła niebagatelna kwota 1,7 mld zł.

Rząd ma nadzieję, że ustępując Brukseli i znosząc opłatę, uniknie konieczności zwrotu już pobranej. Jak wiadomo jednak z nieoficjalnych źródeł, stanowisko Komisji Europejskiej jest stanowcze. Jeśli Bruksela nie ustąpi, o zwrot opłaty będą mogli się ubiegać ci, którzy ją uiścili od 2006 roku

Zgodnie z dyrektywą 2000/53/WE to producenci mają pokrywać wszystkie koszty odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji lub znaczną ich część. Dlatego sprawa prawidłowego wdrożenia przepisów dyrektywy jest przedmiotem rozmów KE z polskimi władzami, które nielegalnie obciążyli wtórnych właścicieli pojazdów, za których utylizację powinni być odpowiedzialni sami producenci i opłata recyklingowa niewątpliwie była już wkalkulowana w ich salonową cenę.