Opieka nad ludźmi starszymi na wsi

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa o umożliwienie rolnikom skorzystania z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, lub z innych działań PROW na operacje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności w zakresie opieki dziennej nad osobami starszymi. Prowadzący taką działalność powinni mieć także możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych na wzór gospodarstwa agroturystycznego, np. do 5 łóżek czy 10 osób.

Zdaniem  działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy wiele rolniczek współprowadzących gospodarstwa rolne ma pomysł na rozwój swego gospodarstwa zakładając dom dziennej opieki nad osobami starszymi. Do zrealizowania tych przedsięwzięć niezbędna jest jednak możliwość skorzystania z dodatkowych źródeł finansowania czy pomocy w zakresie zastosowania zwolnień podatkowych.

Źródło: KRIR