ONZ apeluje w sprawie suszy

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-Moon zaapelował do narodów o pomoc w walce z globalną suszą i pustynnieniem obszarów rolnych, poprzez wykorzystanie nauk biologicznych oraz nowoczesnych technologii rolniczych. Nowoczesne technologie roślinne, w tym biotechnologia, pomagają rozwiązać ten problem – stwierdza CropLife International odpowiadając na ten apel.

Rolnictwo oraz produkcja żywca wykorzystuje około 70% światowych zasobów wody, a wymogi produkcji żywności z roku na rok będą tylko wzrastały. Jak zauważył Ban Ki-Moon niezbędne jest opracowanie strategii badań i rozwoju dla rolnictwa, odpowiednio dostosowanej i odpowiedzialnie finansowanej”, koordynowanej w ramach sektora produkcji, z jednoczesnym umiejscowieniem rolników w centrum tego rozwiązania.

Pustynnienie i degradacja oraz susza, które już dotknęły około 1/3 powierzchni ziemi zmusiły do migracji ponad 24 milionów ludzi. Przemysł wykorzystujący nauki biologiczne poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii może pomóc w ograniczeniu wpływu rolnictwa na środowisko: chroniąc ziemię, zasoby wody oraz bioróżnorodność poprzez zmniejszenie strat i zwiększenie plonowania z hektara powierzchni rolnej.

Unia Europejska, która zgodnie z ostatnim raportem PG Economics wykorzystuje jedynie 20% potencjalnych korzyści, jakie wynikają z wykorzystania biotechnologii rolniczej, powinna usprawnić system autoryzujący stosowanie takich rozwiązań. Zarówno instytucje wspólnotowe jak i rządy krajów członkowskich winny zacząć dostrzegać korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie biotechnologii w produkcji roślinnej, przetwórstwie i produkcji żywności, a nie blokować dostęp rolnikom do tych technologii.

Nauki biologiczne oraz nowe technologie stanowią istotne rozwiązanie dla zachowania naturalnych zasobów, takich jak powierzchnia ziemi i woda. Nauki biologiczne oferują innowacyjne narzędzia niosące pomoc rolnikom na całym świecie, pomagające w sprostaniu trudnym warunkom prowadzenia produkcji rolniczej oraz produkcji żywności w sposób bardziej zrównoważony:
• rośliny odporne na suszę i tolerujące wysoki poziom wody pozyskuje się wykorzystując inżynierię genetyczną, a urzędowy proces dopuszczenia do uprawy i obrotu został już oficjalnie rozpoczęty w przypadku kukurydzy odpornej na suszę. Badania prowadzone są również nad stworzeniem roślin tolerujących wzrost poziomu zasolenia gleby.
• CropLife oraz jej członkowie szkolą rolników z wykorzystania technik Zintegrowanej Gospodarki Uprawami (Integrated Crop Management), aby pomóc im w odpowiedzialnym użyciu środków ochrony roślin oraz optymalizacji eksploatacji zasobów naturalnych. Na przykład ilość wody do nawadniania zużytej na jednostkę uzyskanych plonów zmniejszyła się od 20 do 50% w 4 głównych roślinach uprawnych przez okres dwóch dekad. stosowanie uprawy uproszczonej, które rozpowszechniło się dzięki stosowaniu roślin modyfikowanych genetycznie odpornych na herbicydy, w sposób zdecydowany zmniejsza erozję gleb oraz pomaga zatrzymać wilgoć/wodę w glebie, przyczyniając się również do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności