Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew z myślą o uczniach szkół średnich kształcących w zawodzie technik technologii żywienia i technik przetwórstwa mleczarstwa organizuje kolejną, XLIV już Olimpiadę Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Tematyka  uczniowskiego współzawodnictwa opiera się na obowiązującym w szkołach programie nauczania dla zawodu technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego, przy czym zadania egzaminacyjne z zakresu technologii mleczarstwa  wykraczają ponad podstawy programowe.

Finał ogólnopolski Olimpiady odbędzie się w dniach 4-6.04.2018 r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Na zgłoszenie o przystąpieniu szkoły do II i III stopnia Olimpiady Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. oczekuje do 15.11.2017 r.

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie będą przyjmowani w 2018 roku na Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie bez postępowania kwalifikacyjnego.

Źródło: KZSM