Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2018

Związek Młodzieży Wiejskiej  rozpoczął nabór uczestników do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 – 40 lat.

Zakres tematyczny, obowiązujący podczas eliminacji środowiskowych obejmuje materiał z następujących działów: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, ekonomika i zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy i zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od Eliminacji Szkolnych (Środowiskowych), poprzez Finały Wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym w dniach 15-16 marca 2018 r., podczas XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

– Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa – informuje Dariusz Suszyński, prezes zarządu Krajowego ZMW.

Źródło: ZMW