Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2016

Związek Młodzieży Wiejskiej do 30 stycznia 2016 roku prowadzi nabór uczestników do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W tym roku mottem przewodnim Olimpiady jest hasło: „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”.

Jak udało się nam ustalić, w Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17-40 lat. Jej celem jest przede wszystkim rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego oraz wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk, w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy i popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od eliminacji szkolnych (środowiskowych), poprzez finały wojewódzkie, a kończąc na finale krajowym w dniach 17-18 marca 2016 r., podczas XXII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach – informuje Dariusz Suszyński, prezes zarządu Krajowego ZMW.

Olimpiada ta od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej.

Jak podkreśla ZMW, osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa.

Organizując kolejną edycję Olimpiady, Związek Młodzieży Wiejskiej zachęca, by w zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów i doświadczeń, określaniu wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju rolnictwa, wreszcie poznawaniu nowych ludzi i zawieraniu przyjaźni, uczestniczyło jak najwięcej młodych ludzi związanych ze środowiskiem wiejskim. Laureaci naszych poprzednich edycji to dziś najlepsi producenci rolni w kraju. Wiedza, doświadczenie i znajomości zdobyte m. in. podczas kilkumiesięcznych eliminacji sprawiły, iż łatwiej jest im odnaleźć kierunek i cel rozwoju polskiego rolnictwa – dodaje Suszyński.

Obi oba