Okrągłe zbiorniki żelbetowe firmy Wolf System

Firma Wolf System od ponad 40 lat w całej Europie dostarcza monolityczne zbiorniki żelbetowe budowane w oparciu o opatentowany system szalunku. Wolf System rokrocznie buduje ponad 6000 monolitycznych zbiorników żelbetowych w kraju i za granicą. Zbiorniki i silosy żelbetowe przeznaczone są do gromadzenia wszelkich materiałów płynnych (gnojowica, woda, ścieki itd.) i sypkich (wióry, trociny, biomasa).

Technika szalowania
Popularność tych zbiorników w dużym stopniu opiera się na opatentowanym i wyprodukowanym przez tę firmę stalowym szalunku dla zbiorników cylindrycznych oraz typowe rozwiązania konstrukcyjne dla poszczególnych typów zbiorników. Perfekcyjnie przygotowany system usztywniający szalunków gwarantuje dokładne i idealnie okrągłe formy zbiorników. Szalunki wewnętrzne i zewnętrzne są tak skonstruowane, by mogły być montowane bez kotew ściennych i elementów dystansowych oraz niepotrzebnych przerw dylatacyjnych zarówno w płycie dennej, jak i w ścianie zbiornika. Warto podkreślić, że taki system, który ogranicza do minimum źródła potencjalnych przecieków w zbiorniku, gwarantuje najwyższy poziom szczelności. Kolejną zaletą szalunków Wolf System jest elastyczność i wytrzymałość poszczególnych detali. Specjalistyczne szalunki stalowe oferowane są w dwóch rodzajach: szalunki małopowierzchniowe (KFS) oraz wielkopowierzchniowe (GFS). Małopowierzchniowe – w zależności od wybranej opcji – dają możliwość skonstruowania zbiornika o średnicy od 2 m do nawet 50 m. Są one najczęściej stosowane podczas budowy wszystkich wielkości zbiorników dla oczyszczalni ścieków, zbiorników przemysłowych, silosów na materiały sypkie, zbiorników na gnojowicę czy biogazowni. Z kolei wielkopowierzchniowe szalunki opracowane przez Wolf System gwarantują jeszcze szybszą i ekonomicznie opłacalną budowę. Zbiorniki w Systemie Wolf budowane są w Polsce od wczesnych lat 90 ubiegłego stulecia i sprawdziły się w niejednym gospodarstwie rolnym do magazynowania gnojowicy oraz w wielu zakładach przemysłowych, jako zbiorniki przeciwpożarowe, retencyjne, wód opadowych, oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych itd. W ostatnich latach zbiorniki Wolf System wykorzystane zostały przy budowie kilkunastu biogazowni rolniczych w całym kraju: w Studzionce koło Pszczyny, w Kostkowicach, Grzmiącej, Żórawinie, Zalesiu-Domaszowicach, Piekoszowie, Gorzesławiu, Borzęciczkach, Rzeczycach czy Łanach Wielkich. Warto podkreślić, że zarówno przy szalunkach małopowierzchniowych, jak i wielkopowierzchniowych firma Wolf System dopasowuje grubości elementów zbiorników do rodzaju oraz przeznaczenia zbiorników oraz miejscowych warunków gruntowo-wodnych.
Technika szalowania sygnowana marką Wolf System wykorzystywana jest przy wznoszeniu różnego rodzaju obiektów przemysłowych i rolniczych. W szczególności dotyczy to monolitycznych zbiorników żelbetowych wznoszonych dla oczyszczalni ścieków, przepompowni wody, biogazowni rolniczych, a także silosów do przechowywania materiałów płynnych oraz sypkich.
Zbiorniki w Systemie Wolf oparte są w swojej konstrukcji na normach DIN 1045 (porównywalnych do PN-B 03264) i pozwalają budować szybko i efektywnie, a zarazem korzystnie pod względem ekonomicznym. Te sprawdzone w różnych warunkach gruntowo-wodnych rozwiązania spełniają wszystkie wymagania formalno – prawne, jak też wszelkie oczekiwania inwestorów w Polsce i całej Europie. Dodatkowo specjalnie stworzone oprogramowanie umożliwia działom statyki szybkie i precyzyjne przygotowanie obliczeń wytrzymałościowych dla poszczególnych obiektów. Z kolei specjaliści Wolf System w oparciu o wymagania budowlane optymalizują konstrukcje, zgodnie z założeniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania inwestycji. Każdy materiał stosowany przy budowie zbiorników posiada atest, dopuszczenie ITB lub deklarację zgodności na podstawie, których po wykonaniu prac wystawiane jest świadectwo jakości. Pomimo, że za wbudowany beton otrzymujemy od dostawcy deklarację zgodności, powołujemy niezależne laboratorium do wykonania próbek na budowie wg PN-EN 206-1 dla dokładniejszej weryfikacji jakości dostarczonej mieszanki betonowej.
Warto także podkreślić, że firma Wolf System buduje monolityczne, cylindryczne zbiorniki dla oczyszczalni, począwszy od stacji pomp, poprzez zbiorniki na wody opadowe, aż do oczyszczalni ścieków dla dużych obszarów. Zgromadzone dotychczas praktyczne doświadczenie w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych pozwalają firmie Wolf System realizować najtrudniejsze zadania na najwyższym poziomie.

Rozwiązania firmy Wolf zostały wyróżnione w całej Europie wieloma nagrodami – ostatnio także i w Polsce monolityczne zbiorniki żelbetowe Wolf System otrzymały prestiżową nagrodę Top Builder 2012 za najbardziej innowacyjne produkty budowlane roku w Polsce.
Źródło: Wolf System