Ograniczyć rozprzestrzenianie ASF

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą do ministra rolnictwa o rozważenie wszelkich sposobów ograniczających rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.

– Zachodnia część kraju, a w szczególności hodowcy świń z tego terenu, z niepokojem obserwują pojawianie kolejnych ognisk choroby oraz dalszych przypadków znalezienia zarażonych zwłok dzików, już po zachodniej stronie Wisły, która miała być naturalną barierą w walce z tym groźnym wirusem – informuje LIR.

W ocenie samorządu rolniczego województwa lubuskiego dodatkowym sposobem, ograniczającym rozprzestrzenianie się choroby ze wschodu Polski, byłoby zamknięcie przejść i przepustów dla zwierząt wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu. Będzie to z pewnością niekomfortowe zjawisko dla migracji zwierząt, jednak skutecznie zablokuje przemieszczanie się zarażonych dzików.

Źródło: LIR