Ograniczenia udziału stosowania biopaliw I generacji

Dnia 28 maja br. Ministrowie ds. Energetyki na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli – Coreper zdecydowali się wstępnie na poparcie propozycji ograniczenia udziału biopaliw I generacji do 7% z ustalonych 10%, które ma obowiązywać w transporcie do 2020 roku.

Propozycja KE przewidywała ograniczenie limitu do 5%, natomiast wg PE do 6%. Komitet Coreper nie jest gremium decydującym, a jedynie dąży do wypracowania kompromisu zadowalającego wszystkie kraje. Jeśli uda się do tego doprowadzić, sprawa trafia pod obrady Rady UE. Posiedzenie Rady ds. Energii ma się odbyć 13 czerwca w Luksemburgu, a potem nowy Parlament Europejski w głosowaniu powinien zająć się kwestią. Grecka „prezydencja” uznaje potrzebę rewizji czynnika ILUC (wpływ użycia gleb na cele nie żywnościowe), akcentując nie bezpośredni jego charakter oraz potrzebę oceny zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami o konwersji gleb i deforestacji. Państwa członkowskie zgodziły się również na określenie pobocznego celu udziału użycia biopaliw II generacji wskazując na 0,5%, jakkolwiek nie byłoby to obligatoryjne. Jeszcze w grudniu 2013 roku na posiedzeniu Rady ds. Energii nie osiągnięto porozumienia w tej kwestii.

(Źródło: FAMMU/ FAPA)