Ogólnokrajowy konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” po raz dziewiąty

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr inż. Henryk Smolarz, ogłasza regulamin kolejnego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.”

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, która prowadzi eliminacjedla odrębnej kategorii zakładów rolnych.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS. W minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMER.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i formularzem zgłoszenia na stronie http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-po-raz-dziewiaty/.

Zgłoszenia na formularzuKasaprzyjmuje do 15 marca br.

Kryteria oceny uczestników są niezmienne. Regulaminowe punkty zdobywa się m.in. za:
ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
przechowywanie i jakość nawozów chemicznych,
wyposażenie w sprzęt p.poż.,
ogólną estetykę gospodarstwa, praktyczną znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W minionym roku w konkursie z nagrodami przewidzianymi na każdym etapie eliminacji: regionalnych, wojewódzkich i centralnych, o tytułowe miano: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rywalizowało 1001 indywidualnych gospodarstw rolnych. Łącznie w ośmiu edycjach uczestniczyło 11 197 podmiotów w kategorii producentów indywidualnych i 812 w kategorii zakładów rolnych.