Oficjalne komunikaty GIW w sprawie wieprzowiny z Irlandii

Komunikaty prasowe Głównego Lekarza Weterynarii wydane w związku z doniesieniami o skażonej dioksynami wieprzowinie z Irlandii.

8 grudnia 2008
Komunikat prasowy Głównego Lekarza Weterynarii w związku z doniesieniami o skażonej dioksynami wieprzowinie z Irlandii

W dniu 7 grudnia 2008 r. w godz. wieczornych Główny Lekarz Weterynarii został powiadomiony o przypadku skażenia w Irlandii mięsa wieprzowego dioksynami. Skażenie najprawdopodobniej pochodziło z zanieczyszczonej paszy.
W dniu dzisiejszym (8 grudnia br.), do godz. 13:00 ustalono, co następuje:
1. Od 1 września 2008 r. potencjalnie skażone mięso zostało wysłane do Polski z 3 irlandzkich rzeźni do 3 odbiorców w Polsce. <br<2. W sumie przywieziono do Polski 667,8 ton mięsa.
Obecnie służby weterynaryjne w Polsce przeprowadzają kontrolę 3 podmiotów ustalając, gdzie mięso zostało sprzedane i gdzie się znajduje, wraz zatrzymaniem pozostałego mięsa w magazynach przedsiębiorstw.
Główny Lekarz Weterynarii podjął wstępnie następujące kroki:
1. Wysłał powiatowym lekarzom weterynarii najbardziej aktualną informację o transportach potencjalnie skażonego miejsca.
2. Polecił wszystkim powiatowym lekarzom weterynarii zatrzymywać do wyjaśnienia wszystkie przesyłki mięsa wieprzowego z Irlandii.
3. Polecił wszystkim powiatowym lekarzom weterynarii skontrolować i zatrzymać do wyjaśnienia wszystkie transporty paszy pochodzące z Irlandii.
4. Dokonać pobrania próbek mięsa pochodzącego z 3 podejrzanych zakładów irlandzkich i pilnie przesłać do PIWet Puławy.
5. Zorganizował na godz. 14:00 w dniu dzisiejszym spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu koordynacji wspólnych działań.

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu z dnia 8 grudnia 2008 roku, w godzinach popołudniowych doszło do spotkania przedstawicieli Ambasady Irlandii z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Weterynarii, na którym uzyskano następujące informacje:
1. Najprawdopodobniej źródłem skażenia mięsa wieprzowego dioksynami było skażenie pasz, w jednym zakładzie produkcyjnym na terenie Irlandii. Zakład ten nie dystrybuował paszy do innych krajów.
2. Ilość stwierdzonych dioksyn w badanych paszach stukrotnie przekroczyła dopuszczalny poziom i wynosiła 100 pikogramów/kg tłuszczu.
3. Pasza z zawartością dioksyn trafiła na dziesięć dużych farm trzody chlewnej w Irlandii. Populacja świń na tych farmach stanowi łącznie 10 % chowu świń w całej Irlandii.
Ponadto w wyniku prowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną intensywnego dochodzenia ustalono:
1. Do godziny 17-ej Inspekcja Weterynaryjna zabezpieczyła 22 tony mięsa wieprzowego pochodzącego z trzech podejrzanych irlandzkich rzeźni, w tym 2 tony w woj. wielkopolskim i 20 ton w woj. łódzkim. Z zabezpieczonego mięsa pobrano próbki, które zostały przesłane do laboratorium referencyjnego PIWet w Puławach. Pobrane próbki zostaną przebadane na obecność dioksyn. Wyniki poznane zostaną po około 72 godzin.
2. Ponadto po kontroli trzech importerów polskich stwierdzono, że mięso trafiło do 28 podmiotów zajmujących się przetwórstwem mięsa na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego oraz śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego.
3. Około 70 ton mięsa pochodzącego z Irlandii, a sprowadzonego przez polskie firmy pośredniczące zostało wysłane do Węgier. Właściwe weterynaryjne władze węgierskie o fakcie tym zostały powiadomione pismem Głównego Lekarza Weterynarii. N

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj