Oferta dla rolników

Dziś gospodarstwo rolne to swego rodzaju firma, która chcąc się rozwijać potrzebuje silnego wsparcia finansowego mającego swoje odzwierciedlenie w ofercie bankowej. Brak opłat za prowadzenie rachunku, wydłużenie okresu kredytowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, możliwość udzielenia finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do 500 tys. złotych, czy kredyty inwestycyjne na 20 lat to kilka z korzyści, które proponuje PKO BP dla rolników.

– Rolnicy, którzy korzystają z naszej oferty, mają do dyspozycji szeroki wachlarz usług, zarówno w zakresie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz zaangażowanych i profesjonalnych doradców dostępnych w licznych placówkach Banku – podkreśla Anna Podgórska, p.o. dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rolnicy, którzy potrzebują stałego dostępu do gotówki w okresie nasilonych wydatków mają możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym o okresie kredytowania do 24 miesięcy. Zaletą tego produktu jest szybki i nieograniczony dostęp do środków oraz brak konieczności dokumentowania ich wydatkowania. Dla kredytów udzielonych na 24 miesiące Bank proponuje szeroki katalog preferowanych zabezpieczeń rzeczowych, natomiast kredyty 12-miesięczne mogą być udzielone bez dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych nawet do sumy 500 tys. zł.

W celu usprawnienia obsługi znacznie zredukowano liczbę wymaganych dokumentów, a w procesie decyzyjnym o przyznanie kredytu dla młodych rolników uwzględniania się fakt przejęcia i kontynuacji działalności rolniczej po rodzicach i pradziadkach.

PKO BP skierował do właścicieli gospodarstw rolnych konto PKO Konto Firmowe. Prowadzenie rachunku jest bezpłatne przy spełnieniu warunku wpłaty min. 1000 zł w miesiącu, przy niższych wpłatach koszt wynosi 9 zł. Ponadto rolnicy mają dostęp do gotówki dzięki największej sieci bankomatów w Polsce oraz może otrzymać do 1000 zł w ramach Dopuszczalnego salda debetowego już od chwili otwarcia rachunku. Mogą także korzystać m.in. z bankowości elektronicznej iPKO, gdzie 30 krajowych przelewów w miesiącu jest bezpłatnych, zaś kolejne to koszt 1 zł za przelew. Wpłaty we wpłatomatach PKO BP do łącznej kwoty 50 tys. zł miesięcznie są bezpłatne.

Pożyczka MSP, to produkt dedykowany rolnikom, którym zależy na minimalnych formalnościach oraz szybkim uzyskaniu środków na dowolne cele gospodarstwa. Pożyczka może służyć również konsolidacji istniejących zobowiązań finansowych.

Na uwagę zasługuje uelastyczniony kredyt inwestycyjny MSP z wymaganym wkładem jedynie 10 proc. przy zakupie maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku, gdy udzielany jest na zakup lub refinansowanie zakupu nowych albo używanych maszyn rolniczych, suma okresu kredytowania i wieku kredytowanej maszyny może sięgać nawet 240 miesięcy.

PKO Bank Polski dba o maksymalną wygodę w ubieganiu się o finansowanie przez rolników indywidualnych, stąd producenci rolni ubiegający się o kredyty na finansowanie działalności rolniczej do kwoty aż 300 tys. zł podlegają szybkiej i krótkiej ścieżce oceny kredytowej, opartej o minimalne wymogi dokumentowe – dodaje Joanna Karpińska-Klukowska, ekspert w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO Banku Polskiego.

Bank PKO BP prowadzi również leasing maszyn, urządzeń i wyposażenia budynków inwentarskich. W ramach leasingu lub pożyczki, rolnicy otrzymują możliwość zredukowania wkładu własnego do zera, jak również otrzymania finansowania z gwarancją funduszy unijnych w programach COSME i InnovFin. Długi okres finansowania do 10 lat dotyczy wszystkich typów produktów, i mogą one być spłacane w systemie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym oraz sezonowo. PKO Leasing daje również możliwość finansowania VAT-u na cały okres transakcji, można także dokonać spłaty przedterminowo w całości lub części w dowolnym momencie trwania pożyczki.

Źródło: PKO BP