Odżywiaj się zdrowo!

Unijna kampania na rzecz zdrowego odżywiania skierowana do dzieci zakończyła etap objazdowych przedstawień. Przez osiem tygodni postacie ze Smakowitej mieszanki” podróżowały po Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii, Litwie i Polsce i odwiedziły w sumie 173 szkoły. Akcja ta stanowiła część unijnej kampanii promującej zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci i młodzieży.”

W ramach unijnej kampanii na rzecz zdrowego odżywiania Smakoszki” odwiedzono 173 szkoły w całej Europie. Z zaparkowanych na podwórkach szkół autobusów dzieci dowiedziały się, jak dokonywać mądrych wyborów żywieniowych. Pomagały im w tym quizy i gry. W imprezach objazdowych, które trwały do końca listopada, wzięło udział ok. 17 tys. dzieci. Dzięki nim dowiedziały się o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw i przetworów mlecznych. Z interaktywnej strony internetowej “Smakoszki”, na której skupia się obecnie kampania “Smakuj, Pij, Ruszaj się!” skorzystały kolejne tysiące dzieci.
Imprezy objazdowe zostały zainaugurowane przez komisarz Mariann Fischer Boel 28 września. Zajęcia zaadresowane były do dzieci w wieku 8-12 lat i obejmowały prezentację na temat potrzeby zdrowego odżywiania, zabawy w grupach oraz prezentację strony internetowej Smakoszków. Ocena imprezy była bardzo pozytywna: szkoły stwierdziły, że była ona interesująca, pouczająca i interaktywna.

Gry i zabawy zakończono na ten rok, ale strona internetowa nadal działa. Smakoszki – animowane, buntownicze owoce, warzywa i przetwory mleczne, opowiadają swoje historie, aby dotrzeć do młodych widzów – zachęcić ich do zdrowego odżywiania, mającego przynieść korzyści w przyszłości. Gra “Poszukiwanie skarbów” oferuje nagrody dla szczęśliwych uczestników.

Kampania stanowi uzupełnienie unijnych programów promujących spożycie owoców i warzyw oraz mleka w szkołach. Powstała również specjalna strona internetowa promująca zdrowe nawyki żywieniowe, na której dzieci mogły zagrać w interaktywną grę polegającą na poszukiwaniu skarbu i wygrać nagrody. Na stronie dostępne są również materiały i porady dla nauczycieli i rodziców.

Więcej informacji http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/