Odszkodowania po klęskach

Od dnia 2 września 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe.

Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku na skutek powodzi, huraganu, gradu czy deszczu nawalnego, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Wnioski można składać od 2 do 30 września 2013 roku w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.
Agencja wypłaci poszkodowanym rolnikom pomoc obliczoną jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły straty w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz stawki pomocy wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m² zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać rolnik, nie może przekroczyć równowartości 7500 euro. W sumie na tę pomoc przewidziano 89,35 mln zł.
(mat)