Odstępstwa od terminów stosowania nawozów naturalnych

Wprowadzenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” nałożyło na producentów rolnych zmianę terminów stosowania nawozów naturalnych. Niestety, nie zawsze można tych terminów dotrzymać, chociażby na niesprzyjające warunki pogodowe, o czym doskonale przekonaliśmy się w tym roku. Na szczęście w takich warunkach ulegają one wydłużeniu.

Generalnie nawozy naturalne stałe na gruntach ornych można stosować od 1 marca do 31 października, a na uprawach trwałych, uprawach wieloletnich i na trwałych użytkach zielonych od 1 marca do 30 listopada. W przypadku stosowania nawozów naturalnych płynnych terminy te kształtują się następująco: na gruntach ornych – od 1 marca do 15/20/25 października (w zależności od gminy – załączniki 2 i 3 do Programu), a na uprawach trwałych, uprawach wieloletnich i na trwałych użytkach zielonych od 1 marca do 31 października.

Należy pamiętać, że istnieją pewne odstępstwa od tych ustawowych terminów stosowania nawozów naturalnych stałych i płynnych na gruntach ornych. Zgodnie z zapisem ustawowe terminy nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy czy późnych warzywach. Należy jednak pamiętać, że wymagane jest szczegółowe udokumentowanie terminu zbioru, terminu i dawki zastosowanego nawozu oraz terminu siewu uprawy jesiennej.

Dodatkowo dłuższe jesienne terminy stosowania nawozów naturalnych są możliwe w przypadku wystąpienia w okresie jesiennym niekorzystnych warunków pogodowych, które uniemożliwiły zbiory roślin bądź zastosowanie nawożenia, na przykład ze względu na zbyt dużą wilgotność gleby. Wówczas graniczny termin stosowania nawozów to 30 listopada. Termin ten nie wymaga uzyskania osobnej zgody, a producent rolny sam podejmuje decyzję czy zachodzi konieczność wydłużenia tego terminu. Ważne jest, aby w dokumentacji Programu azotanowego znalazły się informacje o terminie zastosowania nawozu naturalnego i udokumentowanie przesunięcia tego terminu, jak np. zdjęcia podtopionych pól.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności