ODR w Boguchwale ma już 40 lat!

W tym roku swoje 40-lecie obchodzi Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Uroczystości juibileuszowe połączono z X Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych i Wystawą Maszyn Rolniczych. N

W obchodach wziął udział wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak. Wręczył wyróżniającym się pracownikom ODR-u nagrody rzeczowe, a także odznaczenia państwowe i resortowe.

Podsekretarz stanu, hodowcom prezentującym swoje zwierzęta na X Regionalnej Wystawie Zwierząt, złożył gratulacje i podziękowania za pracę włożoną w rozwój podkarpackiej hodowli oraz życzył dalszych sukcesów w prowadzonej pracy hodowlanej. W tym roku w Boguchwale zwierzęta prezentowało 91 hodowców, a 184 firmy z branży rolniczej przedstawiały swoją ofertę handlową.

Mieszkańcy podkarpackich wsi i miast, którzy przybyli do Boguchwały mogli przekonać się, jakie problemy rozwiązuje doradztwo rolnicze, poznać tendencje w hodowli roślin i zwierząt oraz propozycje techniki rolniczej. Ponadto można było zapoznać się z ofertą firm i instytucji z sektora rolnego jak i przedsiębiorstw z otoczenia rolnictwa oraz dowiedzieć się jakich surowców poszukuje przemysł przetwórczy.

Na dwudziestohektarowym polu doświadczalnym rolnicy mogli obejrzeć plantacje produkcyjne zbóż i rzepaku oraz kolekcje odmian prawie wszystkich roślin uprawnych, warzyw, ziół, a także plantacje wierzby energetycznej. Zainteresowani mogli także porównać prowadzone doświadczenia nawozowe, odmianowe i różne warianty ochrony roślin. Zwiedzający wystawę z zaciekawieniem przyglądali się pokazom pracy maszyn rolniczych a na stoiskach wystawowych mogli uzyskać szczegółowe informacje z zakresu technologii produkcji, ekonomiki oraz możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu krajowego i unijnego. Doradztwo takie świadczyli specjaliści Ośrodka oraz instytucji i firm pracujących na rzecz rolnictwa.

opr. MS/Wrp.pl
źródło: www.minrol.gov.pl