Odmiany kukurydzy na 2017 r.

Wybór odmiany warto poprzedzić analizą oferty rynkowej, biorąc pod uwagę te sprawdzone i zarejestrowane w warunkach klimatycznych Polski. Ważnymi parametrami są także potencjał plonowania, podatność na choroby i szkodniki, czy reakcje na czynniki środowiskowe. Odmiany kukurydzy polecane przez Sumi Agro Poland zostały dobrane specjalnie pod kątem wymagań polskich rolników.

Eurytmi (CS) – FAO 210-220. To odmiana trójliniowa wczesna przeznaczona do uprawy na kiszonkę i ziarno. Ziarno typu flint-dent. Dobry wigor początkowy i wysoka zdrowotność roślin. Rośliny średnio wysokie mało podatne na wyleganie. Odmiana o doskonałych parametrach kiszonkarskich pod względem uzyskiwanego plonu świeżej i suchej masy. Wysoki udział ziarna oraz wysoka koncentracja skrobi w kiszonce w połączeniu z bardzo dobrą strawnością zapewniają bardzo dobrą jakość żywieniową. Odporność na głownie guzowatą kukurydzy duża. Odmiana mało podatna na patogeny, takie jak Helminthosporium sp., Fusarium sp..

Zizou (ES) – FAO 220. To odmiana trójliniowa (TC) przeznaczona do użytkowana zarówno na ziarno (bardzo wczesny zbiór), jak i na kiszonkę. Typ ziarna flint-dent/flint. Wigor roślin w początkowych fazach średni. Rośliny dość wysokie o małej podatności na wyleganie. Dobra zdrowotność roślin. Wyraźny efekt „stay green”, a ziarno szybko dosycha. Odmianę cechuje mała podatność na fuzariozę łodyg oraz średnia na fuzariozę kolb.

Zizou
Zizou

Delphine (ES) – 230-240. To odmiana trójliniowa (TC) przeznaczona do użytkowania na ziarno i kiszonkę. Typ ziarna flint-dent/flint. Odmiana o bardzo wysokim plonie ziarna i kiszonki, którą cechuje szybki rozwój początkowy (dobry wczesny wigor). Ponadto jest to odmiana wysoka, długo zielona – „stay green”, o wysokim plonie zielonej masy i udziale kolb w zakiszanej masie. Delphine może być wykorzystywana do produkcji na biogaz i bioetanol. Odmiana ta jest mało podatna na wyleganie; mało podatna na patogeny, takie jak Helminthosporium sp., Fusarium sp.

kukurydza_delphine
Delphine

Codibag (CS) – FAO 240. Odmiana trójliniowa (TC) przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. Typ ziarna flint-dent. Rośliny są wysokie, bogato ulistnione. Odmianę cechuje wysoki potencjał plonowania kiszonki i doskonała jakość kiszonki i jej bardzo dobra strawność (dobrze wypełniona kolba). Codibag to odmiana typu „stay green”, cechująca się szybkim początkowym wzrostem i niską podatnością na omacnicę prosowiankę.

Makila (ES) – FAO 240. Odmiana pojedyncza przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna flint. Odmiana należy do najnowszej generacji mieszańców. Rośliny średniej wysokości o małej podatności na wyleganie. Wigor w początkowej fazie wegetacji dobry. Cechuje ją wysoki potencjał plonowania na ziarno i regularność plonowania oraz dobry „stay green”. Ponadto Makila wykazuje doskonałą zdrowotność roślin i fitosanitarność ziarna – jest mało podatna na patogeny, takie jak Helminthosporium sp., Fusarium sp. W zróżnicowanych pogodowo latach wykazuje dużą stabilność plonowania. Doskonale nadaje się ba CCM i do przerobu na bioetanol.

Sikaldi (CS) – FAO 240. Odmiana pojedyncza, przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. Typ ziarna flint-dent. Bardzo wydajna odmiana, z grupy średnio wczesnej. Sikaldi posiada doskonałe parametry kiszonkowe pod względem strawności i koncentracji energii. Odmiana o uniwersalnym przeznaczeniu na ziarno lub kiszonkę charakteryzuje się dobrą korelacją wielkości plonu ziarna do niskiej wilgotności podczas zbioru. Rośliny cechują się silną budową i wysoką zdrowotnością do końca wegetacji. Sikaldi to odmiana bardzo mało podatna na wyleganie; mało podatna na patogeny, takie jak Helminthosporium sp., Fusarium sp., Ustilago maydis. Sikaldi rekomendowana jest do uprawy na wszystkich typach gleby.

Sikaldi
Sikaldi

Veritis (ES) – FAO 240. Odmiana trójliniowa (TC) przeznaczona na do uprawy na ziarno i kiszonkę. Typ ziarna flint-dent. Rośliny wysokie o średnio do małej podatności na wyleganie. Wigor w początkowej fazie średni, wyraźny efekt „stay green”. Odmianę cechuje stabilny plon ziarna w każdych warunkach oraz dobra wartość żywieniowa kiszonki. Odmiana mało podatna na sprawców plamistości, patogeny należące do rodzaju Helminthosporium sp. oraz średnio podatna na patogeny z rodzaju Fusarium sp. Ziarno szybko dosycha już w czasie dojrzewania na polu i łatwo oddaje wodę w czasie dosuszania. Odmiana doskonale nadaje się na CCM.

Veritis
Veritis

Źródło: Sumi Agro Poland