Odłogowane działki przez KOWR wymagają zagospodarowania

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o usprawnienie rolniczego wykorzystania małych działek rolnych administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W ocenie izb rolniczych w całej Polsce istnieje problem działek o małej powierzchni (pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa), które nie są w jakikolwiek sposób zagospodarowane. Są one przez wiele lat odłogowane i porośnięte trawami oraz chwastami, niekiedy już drzewami. Stanowią one zagrożenie pożarowe dla okolicznych pól i lasów, ze względu na wypalanie traw. Są one również rezerwuarem nasion chwastów, chorób roślin upranych i szkodników. Często stają się dzikimi wysypiskami śmieci.

Samorząd rolniczy uważa, że takie działki powinny być rozdysponowane wśród okolicznych rolników poprzez sprzedaż lub dzierżawę. Jednak stosowane przez KOWR procedury przetargowe są zbyt długie i skomplikowane, a koszt poniesiony na organizację przetargu nie jest adekwatny do możliwych korzyści wynikających z zagospodarowania takich działek.

– Wydaje się, że można byłoby skorzystać z innych bezprzetargowych form rozdysponowania tych działek lub je uprościć. Takie formy jak zwolnienie z płatności czynszu dzierżawnego na okres 3 lat działek odłogowanych, co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy, obniżenie czynszu dzierżawnego lub ceny wywoławczej w kolejnych przetargach mogą również przełożyć się na wzrost zainteresowania takimi działkami przez rolników – informuje KRIR.

Źródło: KOWR