fbpx
Strona głównaUprawaOchrona roślinOdchwaszczanie soczewicy – kiedy i czym?

Odchwaszczanie soczewicy – kiedy i czym?

Odchwaszczanie soczewicy – kiedy i czym? Asortyment substancji czynnych herbicydów polecany do ochrony plantacji soczewicy przed chwastami nie raczej skromny, do dyspozycji mamy jedynie sześć.

Soczewica, jak każda inna roślina uprawna  jest wrażliwa na zachwaszczenie. W szczególności komosą białą, przetacznikami, fiołkami, chwastami rumianowatymi, przytulią czepną i głównie w początkowym okresie swojego rozwoju. W późniejszej fazie chwastami prosowatymi, przede wszystkim chwastnicą jednostronną.

W asortymencie herbicydów dla soczewicy dwie substancje czynne (s.cz.) wykorzystywane są do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych oraz cztery s.cz. do zwalczania tylko chwastów jednoliściennych. Łącznie do zwalczania chwastów występujących na plantacji soczewicy zarejestrowane są 34 herbicydy.

Termin przedwschodowy

Bezpośrednio po siewie soczewicy, jednak nie później jak do 5 dni (BBCH 00-02), można zastosować prosulfokarb (np. Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Fantasia 800 EC, Krum 800, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC, Tiara 800 EC). Optymalnym terminem stosowania tych herbicydów, jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych (tzw. juwenalnych). Herbicydy zawierające prosulfokarb, stosuje się w dawce 3,0-4,0 l/ha, która skutecznie ogranicza, następujące gatunki chwastów: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy i perski oraz przytulia czepna. Natomiast gatunki średnio wrażliwe to: wiechlina roczna, fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata i rumianek pospolity.

Również bezpośrednio po siewie ale przed wschodami soczewicy, na starannie uprawioną glebę (BBCH 00-08), można zastosować aklonifen (np. Bandur 600 SC, Dubri 600 SC, Proclus). Preparaty te najlepiej działają na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. Aklonifen w glebie, pozostaje aktywny przez okres 2-3 miesiący po wykonanym zabiegu, dlatego może skutecznie ograniczać zachwaszczenie wtórne. Maksymalna jednorazowa zalecana dawka to 3,0 l/ha, która skutecznie zwalcza, następujące gatunki chwastów: chwastnicę jednostronną, wiechlinę roczną, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, marunę nadmorską, poziewnika szorstkiego, przytulie czepną, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne i żółtlicę drobnokwiatową. Natomiast średnio wrażliwe na działanie aklonifenu są dwa gatunki: rdestówka powojowata i rdest ptasi.

Termin powschodowy

Chizalofop-P etylowy (np. Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Targa Super 05 EC, Taurus 05 EC (dawka 2,5 l/ha)), które można stosować od fazy 1 liścia soczewicy do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59) oraz (Buster 100 EC, Investo 100 EC, Jenot (dawka 1,25 l/ha)), które można aplikować od fazy 1 liścia soczewicy do fazy widocznych 9 międzywęźli (BBCH 11-39) lub od fazy widocznego pierwszego pąka kwiatowego do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50-59).  Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie tych graminicydów od fazy 2 liści do początku krzewienia, natomiast perz właściwy w fazie 2-6 liści. Preparaty te wykorzystywane są do zwalczania samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, włośnicy sinej, wyczyńca polnego, życicy wielokwiatowej oraz perzu właściwego.

Fluazyfop-P butylowy (np. Frequent), który można stosować w dawce 3,0 l/ha, w momencie wykształcenia przez soczewicę, 2-3 liści (BBCH 12-13), jednak nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50). Graminicyd ten, należy stosować na jednoliścienne chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty jednoliścienne wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-10 liści (gdy rośliny mają co najmniej 10-15 cm wysokości). W maksymalnej zalecanej dawce, preparat ten skutecznie zwalcza takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, miotła zbożowa, owies głuchy, stokłosa bezostna, włośnica sina i zielona, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, kłosówka wełniasta, kostrzewa owcza, wiechlina łąkowa oraz perz właściwy.

Kletodym (np. Cegorian Extra 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleto4Herbi 120 EC, Select Super 120 EC). Środki te można stosować od fazy 2 liścia soczewicy do fazy gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 12-51). Preparaty te w dawce 0,8 l/ha, skutecznie zwalczają jedynie, roczne chwasty jednoliścienne, tj. samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna i owies głuchy, które osiągnęły fazę min. 2 liści aż do fazy początku krzewienia.

Propachizafop (np. Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Asfolot 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready). Graminicydy te można stosować od fazy 3 liści soczewicy (BBCH 13) w dawce 0,7-1,5 l/ha. Niższa dawka (0,7 l/ha), jest wykorzystywana do skutecznego zwalczania chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, palusznika krwawego, samosiewów zbóż, włośnicy sinej i zielonej oraz życicy trwałej. Chwasty te powinny znajdować się w fazie 3 liści do początku fazy krzewienia, a w skrajnych przypadkach nawet do początku fazy strzelania w źdźbło. Natomiast do efektywnego ograniczenia perzu właściwego, dawka powinna być zwiększona do 1,5 l/ha, a rośliny perzu powinny osiągnąć wysokość około 15-20 cm i posiadać wykształcone 3-6 liście.

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.