„Od pola do stołu” – element strategii Europejskiego Zielonego Ładu

Obecnie realnym zagrożeniem dla całego świata, w tym również Europy, jest ciągle postępująca degradacja środowiska przyrodniczego oraz zmiany klimatyczne, które w ostatnim okresie obserwujemy z coraz większym nasileniem. Aby ograniczyć negatywne skutki działalności człowieka 11 grudnia 2019 roku zaproponowano i zaprezentowano strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

W ciągu całego mijającego 2020 roku podejmowano szereg działań i inicjatyw dotyczących doprecyzowania planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Plan działania obejmuje bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w konsekwencji przejścia na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności czy ograniczenie poziomu zanieczyszczeń. Zgodnie z postanowieniami Europejskiego Zielonego Ładu do 2050 roku Unia Europejska ma stać się obszarem neutralnym dla klimatu.

20 maja 2020 roku zaprezentowano strategię „od pola do stołu”, która przewiduje stworzenie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych. Strategia „od pola do stołu” to „nasza żywność, nasze zdrowie, nasza planeta, nasza przyszłość”. To zdrowszy i jednocześnie bardziej zrównoważony system żywnościowy Unii Europejskiej, stanowiący fundament Europejskiego Zielonego Ładu.

A co to oznacza dla nas?

Strategia „od pola do stołu” to dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Europy zdrowej, a zarazem przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności. To przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zachowanie bioróżnorodności i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie rolnictwa ekologicznego. To również, w zamierzeniu, godziwe zyski w łańcuchu żywnościowym.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej powiedział: „Kryzys związany z COVID-19 pokazał, jak bardzo wszyscy jesteśmy podatni na zagrożenia i jak ważne jest przywrócenie równowagi między działalnością człowieka a przyrodą. Centralne miejsce w ramach Zielonego Ładu zajmują strategia na rzecz różnorodności biologicznej i strategia ‘od pola do stołu’, które kładą nacisk na nową i lepszą równowagę między przyrodą, systemami żywnościowymi a różnorodnością biologiczną, aby chronić zdrowie i dobrobyt obywateli, a równocześnie zwiększać konkurencyjność i odporność Unii Europejskiej. Strategie te stanowią kluczową część wielkiej transformacji, którą właśnie rozpoczynamy.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności