Od pola do stołu

Resort rolnictwa jeszcze w tym roku planuje utworzyć Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności, która przejmie kompetencje wszystkich instytucji zajmujących się dotychczas kontrola produktów żywnościowych.

Jak udało się nam ustalić  celu zapewnienia utworzenia nowej Inspekcji  opracowano już w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  założenia konsolidacji i reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Wykorzystano doświadczenia raportu prac rady ds. bezpieczeństwa żywności, uaktualniono do obecnego stanu prawnego pięciu inspekcji centralnych i systemu laboratoriów.

Przy tworzeniu nowej Inspekcji MR i RW przyjęło  koncepcję zintegrowanego i sekwencyjnego podejścia ,,od pola do stołu’’. Wszystkie procesy kontrolne i monitorujące w całym łańcuchu żywnościowym będą podlegały konsolidacji i reformie. Powstająca inspekcja na poziomie centralnym , wojewódzkim i powiatowym będzie funkcjonowała jako organ administracji niezespolonej.