Od nauki do praktyki

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 24 listopada organizuje  Konferencję Upowszechnieniowo – Wdrożeniową Nauka – Praktyce. Program Wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”- aktualności 2017 r.

Na konferencji zostaną przedstawione najnowsze wyniki prac badawczych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach Programu Wieloletniego 2015-2020 z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa.

– Konferencja skierowana jest do producentów, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa oraz wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych metod efektywnej produkcji w ogrodnictwie – informują organizatorzy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada.

Źródło: Inhort